Valg 2023

En rettferdig og miljøvennlig by

Med SV i posisjon har familier med vedvarende lav inntekt fått mer å rutte med. Nabolag og nærmiljø som har hatt et behov for et løft har fått nettopp det.. De minste skolebarna har fått gratis kjernetid i SFO. Barn og unge har fått et bedre fritidstilbud uavhengig av foreldrenes økonomi. Flere ansatte i helsetjenestene har fått faste og hele stillinger. Klima, miljø og natur har fått en tydelig prioritet. Haugesund SV skal fortsatt jobbe for å bygge en raus og rettferdig by med mennesker og miljø i sentrum.

Vi vil alltid jobbe for å:

Utjevne sosiale forskjeller i helse og levekår

Sosiale forskjeller og fattigdom rammer ikke bare dem som har minst. Det rammer hele byen, og demokratiet. Det rammer alle. En by med små sosiale forskjeller og god folkehelse er en bedre by å bo i for alle.

Kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen

Klima- og naturkrisen er en av vår tids største utfordringer. Vi trenger en rettferdig klima og miljøpolitikk, med fellesskapsløsninger og bred folkelig involvering for å bygge en miljøvennlig by.

Trygge og bygge velferdstjenestene

Hver dag går flere tusen mennesker på jobb for fellesskapet i Haugesund kommune. For å trygge og bygge velferdstjenestene trengs det en god arbeidsgiverpolitikk som sørger for nok kloke hoder og hender med tid til og tillit til å gjøre jobben sin