Hva skjer?

Aktivitetskalender Haugesund SV, 2023

Her vil du kunne finne litt informasjon om hva som rører seg i lokallaget. Med jevne mellomrom inviteres det til formelle og uformelle treff via Facebook-siden vår. Stikk gjerne innom på våre medlemsmøter og Kaffikoppen-treff på ettermiddags- eller kveldstid.

Aktivitetskalender: PDF-versjon. Denne oppdateres ved endringer. Arrangement publiseres også på Facebook.

Styremøter: Innspill på saker til styre kan sendes til haugesund@sv.no eller til medlemmer av styret. Kontaktinformasjon finner du her.

Politiske møter/gruppemøter: Politiske møtedatoer, saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige i innsynsportalen på Haugesund kommune sine nettsider. Har du innspill til politiske saker, ta kontakt med gruppeleder eller medlemmer av bystyregruppa vår