Hva skjer?

Årsmøte i Haugesund SV ble avholdt tirsdag 23.januar

Årsmøtet fant sted på Kuleisen / Ishallen.  Freddy André Øvstegård, stortingspolitiker for SV og leder av Arbeids- og sosialkomitéen besøkte oss og hadde et innlegg med tittelen «Fremtidens velferdssamfunn». Inspirerende og interessant å høre på.

Her er referat fra årsmøtet.

Følgende 5 uttalelser ble vedtatt av årsmøtet:

Vi må redde sykehusene, Etterlattepensjon, Naturen og nødvendigheten av flere NEI,

Norge kan og må gjøre mer, Bolig for alle!

Her er sakspapirene til årsmøtet:

Kunngjøring av årsmøtet

Saksliste

Årsmelding

Styrets innstillinger

Valgkomiteens innstilling

Regnskap og budsjett

Forslag til handlings- og aktivitetsplan 2024

Vi har fått nytt kontonummer: 

På årsmøtet i januar 2024 ble det bestemt at Haugesund SV skulle skifte bank. Vi har nå gått over til SR-bank, og nytt kontonummer er 3207.42.73407

Aktivitetskalender Haugesund SV, 2024

Her vil du kunne finne litt informasjon om hva som rører seg i lokallaget. Med jevne mellomrom inviteres det til formelle og uformelle treff via Facebook-siden vår. Håper å se deg på arrangementene våre!

Aktivitetskalender: PDF-versjon. Denne oppdateres ved endringer. Arrangement publiseres også på Facebook.

Styremøter: Innspill på saker til styre kan sendes til haugesund@sv.no eller til medlemmer av styret. Kontaktinformasjon finner du her.

Politiske møter/gruppemøter: Politiske møtedatoer, saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige i innsynsportalen på Haugesund kommune sine nettsider. Har du innspill til politiske saker, ta kontakt med gruppeleder eller medlemmer av bystyregruppa vår